Home

Milieu

Vragen & antwoorden

V: Hoe komt het dat Scandinavian Business Seating niet het Europese “Bloem” Ecolabel heeft?

A: Ecolabel heeft een breed productgamma in zijn certificeringsportefeuille, maar heeft geen groepscertificering voor de categorie kantoorstoelen. Het label heeft alleen betrekking op het gebruik van hout en textiel in meubilair. Bedrijven betalen een grote som geld om hun producten te certificeren en kunnen alleen al door milieuvriendelijk papier te gebruiken in hun printers in aanmerking komen voor het Europees Ecolabel. Zodra ze het label gekregen hebben, kunnen ze het vol trots op hun website zetten en doen alsof het ook voor hun producten geldt. Dit wordt “greenwashing” genoemd en is bedoeld om de klanten te misleiden. Wij kiezen ervoor om volledig open te zijn over alle onderdelen van onze activiteiten, omdat ze allemaal betrekking hebben op het milieu.
 

V: Welke producten van HÅG hebben welke certificeringslabels??


Alle collecties: 14025 EPD, GREENGUARD

HÅG Futu
HÅG Futu heeft de “Norwegian Design Council’s Sustainability Design Award” gekregen. De criteria omvatten o.a. de ontwikkeling van een product of oplossing die uit levenscyclusoogpunt belangrijke milieu-eigenschappen heeft.

HÅG Capisco
Het Scandinavische “Zwaan” Ecolabel: HÅG Capisco kan voor 95% gerecycled worden en bestaat voor 43% uit gerecycled materiaal.
 

V: Als jullie producten hebben die verder gaan dan de nationale certificeringscriteria, waarom vragen jullie dan niet gewoon al die certificeringen aan?

A: (voor alle producten)
Wij vinden het belangrijk om ons op de grote internationale certificeringslabels te concentreren. Er is een “oerwoud” aan certificeringssystemen, en een groot aantal daarvan heeft betrekking op dezelfde aspecten. Ons 5/3 principe omvat alle gebieden die internationaal worden toegepast, dus waarom zouden we het moeilijk maken?

V: Wat houdt de Greenguard Indoor Air Quality certificering in?

A: Het GREENGUARD Environmental Institute (GEI) werd in 2001 opgericht met als missie de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit te verbeteren door de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren en blootstelling aan chemicaliën en andere verontreinigingen terug te dringen. Het Greenguard Indoor Air Quality Certification Program biedt zekerheid dat producten die zijn ontwikkeld voor gebruik in kantooromgevingen voldoen aan de strenge chemische emissiegrenzen en een gezond binnenklimaat bevorderen. De producten worden in onafhankelijke laboratoria getest op de emissie van Vluchtige Organische Componenten (VOCs) en andere stoffen zoals formaldehyde. Lees meer

V: Jullie beweren dat jullie producten verder gaan dan de Cradle to Cradle-norm. Waarom hebben jullie die certificering dan niet gewoon?

A: Voor dit label worden drie hoofdgebieden beoordeeld:

  1. Materiaalchemie
    – Welke chemicaliën worden er gebruikt in de materialen? Worden ze gespecificeerd? Zijn ze de veiligste optie?
  2. Demontage
    – Kan het product gedemonteerd worden op het einde van zijn levenscyclus? Kan het daarna gerecycled worden?
  3. Recyclebaarheid
    – Worden er gerecyclede materialen gebruikt in het product?

Dit dekt twee van onze vijf aandachtsgebieden ter bevordering van een beter milieu. Wat deze certificering echter niet omvat, is het energieverbruik tijdens transport, demontage en recycling. Omdat Scandinavian Business Seating deze aspecten wél van belang acht, gebruiken we de term “verder dan wieg tot wieg”.
 

V: EPD? Waarom gebruiken jullie deze onbekende certificering?

A: Wij denken dat ISO 14025-EPD één van de belangrijkste hulpmiddelen zal zijn voor het beoordelen van producten als het om milieucriteria gaat. De mogelijkheid om na te gaan welke impact een product op het milieu heeft, is erg waardevol gebleken in ons streven om de wereld op zitgebied te verbeteren. In 2004 was HÅG de eerste producent ter wereld die een EPD had voor al zijn producten. Iedereen kan mooie praatjes ophangen, maar als je ze niet kunt staven met feiten, zijn ze niet veel waard...


V: Is het mogelijk om de verschillende certificaten een cijfer te geven?

A: Nee, maar door de criteria voor elk certificaat te bestuderen, is het gemakkelijk te zien welk certificaat betrekking heeft op welke milieuaspecten.


V: Is het mogelijk om de milieuprestaties van een bedrijf een cijfer te geven, op basis van deze certificaten?

A: Ja, we geloven dat je een bedrijf dat aan de genoemde normen voldoet nauwkeurig kunt beoordelen op alle aspecten die belangrijk zijn bij de keuze van een product. De criteria van de verschillende normen zijn eenvoudig en duidelijk, en we zijn volledig open over onze prestaties. Daarentegen houden bedrijven die iets te verbergen hebben vaak informatie achter.