CO2 emissies* vergeleken met concurrenten

HÅG

Concurrent

Meting van de milieuprestaties beperkt zich tot één of hooguit twee waarden: CO2-emisse en energieverbruik.

Als consument kunnen wij het milieu ontzien door te kiezen voor duurzame producten. Een product met een lage emissie maakt een groot verschil. Kies bewust!

* Gebaseerd op een verwachte levensduur van 15 jaar