Home

Milieu

CO2-calculator

Meting van de milieuprestaties beperkt zich tot één of hooguit twee waarden: CO2-emisse en energieverbruik.

Als consument kunnen wij het milieu ontzien door te kiezen voor duurzame producten. Een product met een lage emissie maakt een groot verschil. Kies bewust!

Doe de test: CO2-calculator

* Gebaseerd op een verwachte levensduur van 15 jaar